Lappuggla
Kai-Mikael Jää-Aro
May 02, 2017

Question Type

One correct answer

Question/Information

Lappugglan är en av Sveriges elva ugglearter, och är en av de största i Sverige. De använder sin goda hörsel och syn för att hitta sina byten. Lappugglan kan inte röra sina ögon på samma sätt som vi. Istället vrider de på huvudet. Hur mycket kan de vrida på huvudet?

  • De kan vrida huvudet 360 grader, ett helt varv.

  • De kan vrida huvudet 180 grader, ett halvt varv.

  • De kan bara vrida huvudet åt sidan, 45 grader.

Zoo

Skansen

Language

Swedish

Location