Modellen vid entrén
Kai-Mikael Jää-Aro
May 02, 2017

Question Type

One correct answer

Question/Information

Skansen är världens första friluftsmuseum, och startades redan 1891. Här kan man vandra genom Sverige från norr till söder. Titta på modellen och ange vilket av påståendena som är sant.

  • Hälften av Skansens yta består av djurhägn

  • Djuren är jämnt utspridda över hela Skansen

  • På Skansen finns flera scener och mer än 50 gamla byggnader.

Zoo

Skansen

Language

Swedish

Location