Gråsälens levnadssätt
Jens Djupa
December 12, 2017

Question Type

Match pairs

Question/Information

Gråsälen är ett av våra största vattenlevande rovdjur i Sverige. Para ihop det som stämmer om sälen.

  • Simmar med

  • Känsleorgan

  • Huvudföda

  • Kan också äta

  • Fisk

  • Musslor

  • Morrhår

  • Labbar

Zoo

Skansen

Language

Swedish

Location